Eesti ja OECD

Eesti-teemaliste ülevaadete kohta leiab täpsemat teavet OECD kodulehe Eestit puudutavalt alajaotuselt aadressil www.oecd.org/estonia

Eesti liitus OECDga 9. detsembril 2010.a.

Eesti liikmekssaamise kronoloogia:

 • 16.05.2007 OECD ministrite kohtumisel kiideti heaks laienemisstrateegia ning otsustati alustada liitumisläbirääkimisi Eesti, Sloveenia, Iisraeli, Tšiili ja Venemaaga
 • 03.12.2007 Liitumisläbirääkimistele kutsutud riikidele anti üle teekaardid, mis kirjeldavad läbirääkimisprotsessi käiku
 • 12.06.2008 Eesti andis üle esialgse memorandumi, milles väljendas oma seisukohti OECD instrumentide (soovitused, deklaratsioonid jm) suhtes
 • 27.05.2010 esitas OECD Nõukogu Eestile kutse organisatsiooniga liituda
 • 03.06.2010 allkirjastasid Tallinnas liitumislepingu OECD peasekretär Angel Gurría ja Eesti peaminister Andrus Ansip
 • 09.12.2010 Pärast liitumislepingu ratifitseerimist Riigikogus ning deponeerimist Prantsuse välisministeeriumis sai Eesti OECD täisliikmeks

Eesti prioriteedid OECD-s

 • Eesti majandusele objektiivse hinnangu kindlustamine.
 • Eesti majanduspoliitiliste põhimõtete tutvustamine.
 • Teiste riikide parimate praktikate ja analüüside tundmaõppimine ning Eesti jaoks sobivate praktikate leidmine.
 • Eesti hindamine vastastikuse eksperthinnangu põhimõttel ning teiste riikide hindajaks olemine.
 • Õigusloome kvaliteedi tõstmine.
 • Rahvusvahelistes võrdlusuuringutes osalemine.
 • Ettepanekute tegemine Eestile huvi pakkuvate uuringute läbiviimiseks.
 • Eesti ekspertide ja ametnike OECD-s praktiseerimisele ja töötamisele kaasaaitamine uute teadmiste ja kogemuste saamiseks.
 • Osalemine heade tavade väljatöötamises.